SoHo Manager Netwerk

Welkom!

Via dit forum kan je uw vragen stellen over onze oplossingen, feature request bespreken, met andere van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen en andere collega's zoeken om samen te werken. De kleine handelaar die een meerwaarde wenst te zijn voor de klant kan leren van anderen, kan ideeën op doen om het beter te doen. Om deel te nemen aan dit forum dien je geregistreerd te zijn. Welkom in ons netwerk!

Odoo + afbeelding en tekst

SoHo Manager Netwerk

Ook al zou je het niet verwachten. 80 tot 90% van uw dagelijkse werkmethode komt overeen met die van uw collega's. Ook al zitten ze in een andere sector. Een van de redenen waarom veel software projecten mislukken is te veel te focussen op de overige 10 tot 20% en de basis uit het oog te verliezen.

Stel gerust uw vragen over zaken die niet gerelateerd zijn aan ons platform. Met het SoHo Manager Netwerk willen we ook de mogelijkheid geven om over algemene zaken te discussiëren en te leren van elkaar.