Automatisering met Odoo | Jouw betrokken partner om bedrijfsprocessen te versnellen


Wat is de Pre-order module?

Het is een module in Odoo ontworpen voor organisaties die werken met bestellingen voordat een productie is opgestart of een grote aankoop wordt doorgegeven. Het wordt ingezet bij projecten waar men een groep van producten in een bestelformulier aanbiedt aan klanten via het portaal en het e-commerceplatform. Deze producten worden overzichtelijk getoond in een lijst waar ook varianten zichtbaar zijn met een matrixweergave. Denk hierbij aan kledingwinkels waar seizoensproducten getoond worden die niet meer bijbesteld kunnen worden.

Jouw voordeel:

Als verdeler krijg je zekerheid over het aantal bestelde producten en vermijd je op die manier overstock. Daarnaast bepaal je een deadline die jouw klanten dienen te respecteren. Door het verkoopproces te versnellen en tijdig de bestellingen binnen te krijgen, ben je er zeker van dat je aan een scherpe prijs aankoopt. Omdat het een eenmalige verkoop is, kan de module ook ingezet worden bij outletverkopen. Zelfs Crowdfunding projecten worden opgestart met de Pre-order Module. Bijvoorbeeld start-ups, die een product op de markt willen brengen en een lagere prijs beloven aan de eerste 500 supporters van het product.

Extra:

Vooraleer jouw klanten een bestelling plaatsen, melden ze zich eerst aan. Dat geeft je de mogelijkheid om te bepalen wie de pre-order wel- of niet te zien krijgt. Dat doe je met behulp van klantengroepen die gebaseerd zijn op naam. Zo krijgen enkel de juiste klanten toegang tot jouw pre-order. Verder definieer je volumeprijzen en kies je op welke producten geen korting gelden.

Enkele mogelijkheden met de Pre-order Module op een rijtje:

Bestellingen organiseren zonder productie op te starten of aankoop door te geven.

Een groep van producten aanbieden in een bestelformulier via het portaal van het e-commerceplatform

Klantengroepen kunnen bepaald worden. Met deze groepen kies je wie de pre-order te zien krijgt en wie niet. Dat gebeurd op basis van toegewezen tags per naam van de klant.

Een overzichtelijke weergave van productgroepen met matrixweergaves om artikelvarianten op te lijsten.

Je stelt volumeprijzen in voor de Pre-Order waarbij je definieert op welke producten geen korting gelden.

Verder motiveer je jouw klanten door de Pre-Order zo in te stellen dat ze het gemiddeld aantal verkopen te zien krijgen van een vrij te kiezen voorgaande periode. Zo geef je hen mee welke producten goed draaiende zijn bij hun concullega's.

Werkt in verschillende stappen: de klant plaatst een bestelling -> offerte wordt aangemaakt -> bij akkoord, wordt er een aankoopadvies aangemaakt (hier krijg je te zien hoeveel er dient aangekocht te worden, hoeveel er nog op voorraad is en je kan eventueel een aankoopprijs onderhandelen met jouw leverancier voor deze aantallen) -> bij de afname maakt de Pre-Order module een aankoop- / productieorder aan. Je kiest hier of je enkel de aantallen bestelt op bevestigde offertes of dat je ook de aantallen erbij telt van de nog niet bevestigde offertes.

Ontdek jouw oplossing voor maatwerk in Odoo

Onze Odoo ontwikkelaars zorgen ervoor dat jij een omgeving krijgt die voldoet aan jouw bedrijfsnoden.

Beheer in Backoffice

      Het Pre-Order beheer zit verweven in de verkoop- en aankoopmodule. Hiervoor wordt in de betreffende modules van Odoo een nieuw sub-menu voorzien. Bij verkoop is dit het Pre-Order menu. Dit brengt je naar het overzichtsscherm van het beheer van alle gemaakte acties.

      Verkoop

       

      Hier start je een nieuwe actie als er nog geen Pre-Orders of Outlet verkopen zijn aangemaakt.
      Wat volgt is een zogenaamd 'Kanban' overzicht van jouw acties die je hebt ingegeven en welke je groepeert en filtert naar eigen voorkeur.      Wat je ziet, is de naam van de ingerichte actie, de deadline van jouw klanten om vóór deze datum hun bestellingen door te geven en het netto totaal van de bevestigde orders. Door op de Kanban te klikken, ga je naar het beheer van het eigenlijke Pre-Order/Outlet.      1. Naam van de actie: Dit is de commerciële benaming die je aan jouw actie wenst te geven.

      2. Type van de actie:  Je kan een Pre-Order of een Outlet actie maken. Functioneel niet echt een verschil, maar voor elk type is een landingspagina gemaakt welke je kan aanroepen met /preorder of /outlet op de website.

      3. Algemene instellingen:  De algemene instellingen van het Pre-Order.

      4. Code: Verwijzingscode voor op de bestellingen en offertes.

      5. Verantwoordelijke: Medewerker die zorgt voor het Pre-Order.

      6. Aankoop deadline: bij de leverancier / productie, informatieve datum waar de verantwoordelijke rekening mee kan houden.

      7. Operatie Type: Waar de goederen worden ontvangen.

      8. Toon verkoop #: Je kan op de website statistieken tonen van het aantal producten dat de laatste # weken is verkocht.

      9. # Weken terug: Aantal weken dat je terug wenst te gaan om voorgaande te berekenen.

      10. Start datum: Datum vanaf wanneer het Pre-Order kan ingegeven worden door de klanten op de website.

      11. Eind datum: Datum tot wanneer de klanten het Pre-Order kunnen ingeven op de website.

      12. Vroegste leverdatum: Klant kan een gewenste leverdatum opgeven, maar niet voor deze datum.

      13. Meerdere orders: Klant kan of kan niet meer dan 1 Pre-Order opstarten.

      14. # Dagen tussen leveringen: Minimum aantal dagen buffer tussen de gewenste leverdatums van de Pre-Orders.

      15. Verkoop route: De gewenste verkooproute op de producten voor de logistieke afhandeling.

      16. Producten selectie: De selectie van de producten die aangeboden dienen te worden in het Pre-Order.

      17. Productcategorieën: De producten die vallen onder deze categorie worden aangeboden om te bestellen in het Pre-Order. Let op! Ook de producten in de sub-categorieën worden mee opgenomen .

      18. Producten toevoegen / uitsluiten: Je kan individuele producten toevoegen of uitsluiten van de bovenstaande selectie.

      19. Klanten labels: Klanten met dit label krijgen het Pre-Order te zien en kunnen indien ze willen een Pre-Order beginnen in te geven.

      20. Klanten toevoegen: Je kan ook klanten toegang geven die het label niet hebben als zijnde uitzonderlijke toegang.

      21. Gepubliceerd op website: Toon het Pre-Order op de website in het overzicht van de Pre-Orders.

      22. Bevestigde verkopen: Aantal offertes dat bevestigd is door de verkoper/klant. (Definitieve)

      23. Gemaakte pre-orders: Aantal Pre-Orders dat gestart zijn, al dan niet al bevestigd om offerte te maken.

      24. Aankoop Plan: Overzicht van het aankoopplan dat aan het Pre-Order is gekoppeld.

      25. Afbeelding: van het Pre-Order


      Elk Pre-Order kan haar eigen kortingsregels bevatten. Het principe dat we hier toepassen is korting vanaf dat de klant een aankoopsom bereikt. De korting die gegeven wordt is dan het ingestelde kortingspercentage. Sommige producten, of een groep van producten kunnen mogelijk geen recht hebben op korting. Denk hierbij aan promomateriaal, leeggoed, transport, producten met lage marges, ... Wanneer de klant zulke producten toevoegt aan zijn Pre-order wordt het bedrag wel meegeteld om aan het saldo te komen, maar op het product zelf wordt geen korting toegepast.

      1. Kortingsregels: Overzicht korting instellingen.

      2. Extra instellingen: Overige instellingen zoals omschrijving.

      3. Product uitsluitingen: Individuele producten die geen korting mogen krijgen.

      4. Product Categorie uitsluiting: Producten van deze categorie krijgen geen korting. Let op! Ook de producten die lid zijn van de subcategorieën krijgen geen korting!

      5. Product merk uitsluiting: Producten van deze merken krijgen ook geen korting toegepast.

      6. Kortingsregel naam: Naam van de korting op de website en documenten wanneer deze toegepast wordt.

      7. Doel saldo: Bedrag vanaf wanneer de klant recht heeft op zijn of haar korting. (saldo berekend op de totale bestelwaarde, exclusief BTW)

      8. Kortings %: Het percentage dat gebruikt wordt om korting te geven op de producten waarvoor het toegelaten is om korting te geven.


      Momenteel is er een html-/tekstveld bij 'extra' waar je een korte introductietekst kan meegeven over jouw actie. Deze wordt getoond op de website en onder de eventuele contentblok die je op de landingspagina van het Pre-Order zou plaatsen.