SoHo Manager VISIONAIR

Ideaal voor de ervaren ondernemingen en de ondernemeningen die met meer dan 10 werknemers zijn en zich verder willen klaarmaken voor de klanten van morgen. Deze formule spreekt over ervaring, als in, uw team is gewend te werken met registraties in software en begrijpt de voordelen volkomen!

Offerte opmaak a.d.v. PID

Setup eigen cloud server

 Basis & 3th Party modules geïnstalleerd

 Hands-On Opleidingen Sleutelpersoon

 Maatwerk is mogelijk

E-mail & Telefonische support

Security updates op server

Migratie naar laatste versie

Hoe gaat alles in zijn werk?
GO
!!! NOW
 VISIONAIR
Office

Hoe gaan we samen op stap?

Wie doet wat tijdens het opstarten van uw project...

Wij & Jij

Jij


De eerste stappen zijn gezet in uw Odoo traject. We hebben samen de basis modules die prioritair voor jullie zijn opgezet, en het SoHo Manager Genius traject met success afgewerkt. Nu wordt het tijd om rond tafel te zitten en de verdere stappen te implementeren en misschien als het niet anders kan enkele zaken laten ontwikkelen specifiek voor jullie business.

Maand 1
Project Omschrijving

We maken samen de lijst verder af in enkele consulting besprekingen welke een opsplitsing maakt tussen drie grote verschillende taken. Nieuwe basis modules bij aktiveren, 3th party modules aankopen die voldoen voor jullie business, defineren van maatwerk voor ons ontwikkel team. 

Jullie leveren een nieuw lastenboek aan met duidelijk eisen van mogelijkheden die niet standaard te verkrijgen zijn bij Odoo of Applicatie ontwikkelaars. Dit lastenboek zal gebruikt worden voor het opmaken van een project offerte om eventuele ontwikkelingen door ons team te laten uitvoeren. 


Na uw goedkeuring van het project budget starten we het project met de onbtwikkeling. Voor SoHo Visionair is deze gebudgeteerd op € 10.000,00. Hiervoor worden onderstaande stappen gedaan.
De offerte heeft het budget bepaald, maar voor een Visionair formule kom je gemiddeld toe met 1 tot 2 blokken van € 10.000,00 zonder maatwerk. Het maatwerk zelf hangt natuurlijk af van de compleciteit van de vraag.


De sleutelpersonen worden zullen de nieuwe installaties en het eventuele maatwerk uitvoerig testen in de testomgevingen.


Je maakt de nodige aanpassingen aan de data die dient geïmporteerd te worden. Je brengt de kennis over naar de nodige collega's en geeft opdrachten om niet importeerbare data manueel in te geven op de live.

Maand 2

We maken een nieuwe testomgeving en zetten hetgeen we samen in de live hebben opgezet over naar een nieuwe testomgeving.


Wij plaatsen de nieuwe modules en ontwikkelingen in de testomgeving beschikbaar en overlopen samen de werking om zo tot een goedkeuring te komen.

Tussentijdse oplevingen worden gefactureerd na elke goedkeuring van jullie sleutelfiguren.

Maand 4-6

Wanneer alle voorgeschreven zaken zijn getest en goedgekeurd worden deze overgedragen naar derest van het team. Eventuele opmerkingen en bevindingen kunnen hier nog opgevangen worden.


Een finale Hands-on opleiding start voor uw sleutelpersonen. Hier gaan we verder met het finaliseren van de kennis bij uw team. De les wordt gegeven op de test. Eventuele nieuwe aanpassingen worden in de live aangebracht, of er worden taken opgeschreven wie nog wat moet doen.


Na de laatste opleiding en het gegeven signaal dat alle aanpassingen en taken door iedereen zijn uitgevoerd, doe je een finale test met uw team en geeft bijkomende uitleg en brengt eventueel missende ervaring over naar je collega's. 

Maand 5-6

Je beslist wanneer je klaar bent. Hier wordt er verwacht dat je de finale oplevering goedkeurd. JE BENT LIVE!


Het maandelijks of kwartaal budget wordt opnieuw vastgelegd. Afhankelijk van de opgedane kennis en mogelijkheden van jullie eigen team zal dit vooral af hangen als de sleutelfiguren zelf voor de first-line supporrt kunnen zorgen.


Je start eventueel een service contract welke is vastgelegd op een budget per kwartaal. Voor een SoHo Visionair begint dit meestal vanaf € 2.500,00 tot € 4.000,00 per kwartaal voor met een project van 10 tot 25 medewerkers en    minstens twee aangeduide sleutelpersonen.

Maand 6-8
Uitbreiding Support & Opvolging

Veiliheid en up-to-date blijven is voor een omgeving zoals ERP/CRM vereist een belangrijk gegeven. Zulke projecten komen nu eenmaal nooit tot een volledig einde. Nieuwe mogelijkheden blijven zich aanbieden, en als we samen goed gewerkt hebben moet er groei in zitten voor uw organisatie en dus ook voor uw software omgeving.  

In een best case scenario zou een Odoo project opzetten kunnen uitrollen na 3 maanden voorbereiding. Meestal is dit niet mogelijk vanwege tijdgebrek in de voorbereidingen waardoor er vaak vragen naar boven komen die moeten opgelost worden voordat we verder kunnen. Het samenbrengen van een team voor een opleiding alleen al kan soms voor de nodige vertragingen zorgen. De doorlooptijd van het project is volgens ons van enkele belangrijke factoren afhankelijk:

  1. De aangeleverde data is zuiver en in een bruikbaar formaat

  2. De medewerkers zijn mee in uw visie en krijgen de tijd om de toepassingen zich eigen te maken in de test (Oefenen)

  3. Er is een visie uitgewerkt, en deze is uitgeschreven in de vorm van een project met behulp van een Project Initiatie Document of ook gekend als "PID".

  4. Het project is vooraf vastgelegd in de agenda's van de medewerkers die erbij betrokken zijn. En de planning is niet van ondergeschikt belang.

  5. Er worden tijdens het project geen zijwegen bewandelt. Alle nieuwe vereisten die naar boven komen worden gebudgetteerd en ingepland na de oorspronkelijke planning.

  6. Het aantal personen dat beslissingen neemt tijdens het project wordt best beperkt. Er is geen maximum, maar voor een project van deze grootorde is twee personen goed. Drie is 

€7.500,00  

Investering 

Offerte aanvragen
Basic Visionair

We spreken uiteraard niet meer over een risico-investering als je al tot hier bent geraakt. Daarom dat we bij SoHo Manager geloven in langetermijnrelatie waar we samen met jullie meedenken over wat haalbaar is, en wat niet. Je binden aan 1 jaar of meerjarige contracten doe je pas als je zeker bent. En met SoHo Basic Visionair kan je dit beslissen met deze manier van aanpakken.

€10.000,00

Investering

Offerte aanvragen
Advanced Visionair

Je start in principe altijd met de Basic. En pas als je tevreden bent ga je verder naar de Advanced Genius. Waarom dan een Advanced? Wanneer je Odoo al onder de knie hebt, en je kent ons, dan kan je de tijdlijn verkorten. Zo is het mogelijk meer resources in te zetten in grotere organisaties en kunnen meerdere zaken gelijktijdig aangepakt worden. Uiteraard groeit ook het nodige budget hier mee...